Skanna hela rullar eller enskilda negativ tiffar 16 bitars från 35mm till 30x40 cm

De skannade bildfilerna leveraras via WeTransfer till din e-mailadress.

Pris med moms inom parentes


Framkallning av negativ med skanning, hel rulle

Filmtyp Express/ASAP 3 arbetsdagar 1 VECKA
Småbild - Midres* 574:- (717:-) 321:- (401:-) 279:- (350:-)
Småbild - Highres** 695:- (869:-) 429:- (536:-) 332:- (415:-)
120-film - Midres* 578:- (722:-) 279:- (349:-) 231:- (289:-)
120-film - Highres** 794:- (998:-) 347:- (444:-) 339:- (424:-)
Student -10% -10% -10%
Kontaktkarta digital 98:- (123:-) 98:- (123:-) 98:- (123:-)
Student kontaktkarta digital -10% -10% 55:- (69:-)

*Midres = 3600 pixlar på bildens längsta sida.
**Highres = 4900 pixlar på bildens längsta sida.


Skanning enskilda Negativ/Påsikter OBS! 55:- (69:-) i startavgift

Typ och storlek Express/ASAP 3 arbetsdagar 1 VECKA
Småbild till 4x5" - A5 110:- (138:-) 54:- (68:-) 35:- (44:-)
Småbild till 4x5" - A4 220:- (275:-) 110:- (138:-) 65 (81:-)
Småbild till 4x5" - A3 325:- (406:-) 160:- (200:-) 100 (125:-)
***Imacon råfil upplösning beror på negativformat 910:- (1138:-) 450:- (562:-) 345:- (431:-)
Studentpris -10% -10% -10%
Negativ > 4x5 offert offert offert

A5 = 2400 pixlar på bildens längsta sida. Exempel för småbild 1700 x 2400 px.
A4 = 3600 pixlar på bildens längsta sida. Exempel för småbild 2400 x 3600 px.
A3 = 4900 pixlar på bildens längsta sida. Exempel för småbild 3500 x 4900 px.

***Imacon Filerna levereras råa helt utan grundställning av färger eller kontrast 16 bitars Tiff

Småbild = 6000 x 9100

120 = 6x4,5 ger 7100 x 5300, 6x6 ger 7100 x 7100, 6x7 ger 7100 x 8800

4x5 = 7600 x 9500

Pris med moms inom parentes